A - 7

Poly - elektromyografie

Měření aktivity svalových řetězců