Kurzy

Všechno Praha Brno

Všechny kurzy

V našem Rehabilitačním a vzdělávacím centru Smíšek nabízíme kurzy jak pro dospělé, děti se skoliózou, tak pro fyzioterapeuty či maséry. Na kurzy si přineste oblečení na cvičení, ponožky, cvičí se bez bot. Cvičební pomůcky máme k dispozici, není potřeba nosit. Informace k jednotlivým typům kurzů najdete v detailu každého kurzu.

Klasifikace kurzů
Pokud jste aktivním terapeutem metody SPS (metodu aktivně užívate s klienty) je nutné si každé dva roky obnovovat vzdělání absolvováním kurzu stejné nebo vyšší úrovně. Na kurzy si s sebou vezměte pohodlné oblečení na cvičení. Cvičí se bez bot v ponožkách.

T1
Kurz pro fyzioterapeuty č.1: Úvod do metody
V kurzu se dozvíte, jaké jsou základní principy metody a jak docílit jejich nastavení u pacienta cvičením a manuálními technikami. Naučíte se základní cviky a jak je uspořádat do sestav. Také se naučíte masáže a manuální techniky k úpravě nejběžnějších svalových dysbalancí. Povíme si o základech anatomie svalových řetězců, které jsou odpovědné za náš pohyb. Kurz obsahuje praktickou i teoretickou část. Kurz má část A, která trvá 2 dny a obsahuje 16 výukových hodin s tématem cviků a část B, která trvá 16 výukových hodin a obsahem jsou manuální techniky. Tento kurz je první v pořadí před absolvováním jakéhokoliv dalšího tematického kurzu. Je nutným základem k pochopení následujících témat. Repertoár cviků najdete v aplikaci Spiralista.
T2
Kurz pro fyzioterapeuty č.2: Krční, hrudní a bederní páteř
Výhřez meziobratlového disku, spondylolistéza, potíže po operacích páteře, spondylartróza, m. Scheuermann a jiné. Jistě se také setkáváte s tím, že páteř bývá poškozena ve více segmentech najednou, zejména v bedrech i krční páteři zároveň. Jaké jsou negativní vlivy na jednotlivé segmenty a jak je léčit pomocí cvičení a manuálních technik se dozvíte právě na tomto tematickém kurzu. Rozšíříte si znalosti detailů cviků vhodných a nevhodných pro konkrétní diagnózy a naučíte se, jak postupovat. Sestavy k obtížím najdete v aplikaci Spiralista. Povíme si o nejčastějších příčinách vzniku akutních a chronických onemocnění páteře. Rozšíříte si znalost druhů manuálních technik na závěsech pro různá poškození páteře. Kurz má část A, která trvá 2 dny a obsahuje 16 výukových hodin o bederní páteři a část B, která trvá 16 výukových hodin a obsahem je téma krční a hrudní páteř.
T3
Kurz pro fyzioterapeuty č.3: Horní a dolní končetina
Jaké jsou postupy a zařazení cviků u diagnóz týkajících se horní a dolní končetiny? Jaké jsou anatomické a funkční souvislosti při bolestech kloubů, šlach a poranění svalů? Jak pacienta ošetřit a postupně propojit tělo, tak aby opět sneslo každodenní zátěž? I tento kurz je veden na podkladě anatomických znalostí a dopřejeme vám hlubší pochopení některých běžných diagnóz okem zkušeného terapeuta. Zmrzlé rameno, cervikobrachiální syndrom, tenisový a golfový loket, syndrom karpálního tunelu, klenba nohy, vbočený palec, artróza kolena a kyčle a další budou tématem nejen cvičebních postupů ale také manuálních technik. Cviky k nejčastějším obtížím najdete v aplikaci Spiralista. Kurz má část A, která trvá 2 dny a obsahuje 16 výukových hodin o horní končetině a část B, která trvá 16 výukových hodin a obsahem je téma dolní končetina.
T4
Kurz pro fyzioterapeuty č.4: Svalové řetězce
Jaké jsou funkční svalové řetězce v našem těle? Jak fungují, které z nich přetěžujeme a které mají tendenci k oslabení? Podrobná funkční anatomie je v tomto kurzu propojená s vysvětlením v pohybu. Vertikální a spirální svalové řetězce budou probrány ve více vrstvách a v souvislostech cviků. Ukážeme si, jak uplatnit znalost funkční anatomie pro léčbu, prevenci, regeneraci a sport.
T5
Kurz pro fyzioterapeuty č.5: Skolióza
Tento kurz je určen všem, kteří se v praxi setkávají s narůstajícím množstvím klientů se skoliózou. Tématem je zejména korekce idiopatické skoliózy u dětí i dospělých a také vám povíme, jak připravit pacienta na operaci páteře nebo jaký je postup rehabilitace u pacientů po operaci skoliózy. V přednáškách se dozvíte informace o RTG, fotodokumentaci, délce končetin, korzetoterapii, nebo nevhodných sportech. Budete mít možnost si postup vyzkoušet na klinických příkladech během kurzu. Na kurz si fyzioterapeut může vzít svého pacienta se skoliózou a pracovat ve dvojici. Velmi podrobně si ukážeme korekce křivek a projdeme společně rehabilitační či tréninkový plán. Naučíme se modifikace základních manuálních technik pro skoliózu. Část A: Základní sestava cviků s korekcemi pro skoliózu, manuální techniky a masáž pro domácí použití doprovázená dechem. Část B: Rozšířená škála cviků vedoucí ke koordinované chůzi, manuální techniky modifikované pro skoliotika, prováděné na závěsech.
T6
Kurz pro fyzioterapeuty č.6: Vertebroviscerální vztahy
Pojďme se jednou podívat na souvislosti pohybového aparátu s vnitřními orgány. Proč nás může trápit migréna, gastoesofageální reflux nebo zácpa? Co je možná příčina kardiovaskulárních onemocnění, cervikokraniálního syndromu, metabolického syndromu, potíží s urogenitálním traktem, včetně infektů, inkontinence a funkční sterility? To vše vám povíme v teoretické části tohoto kurzu a v praktické části si ukážeme sestavy, které pomáhají tyto problémy řešit. Budou opět probrány i manuální techniky.
T7
Kurz pro fyzioterapeuty č.7: Sport
Chcete něco víc? Rehabilitace se v některých momentech překrývá se sportovním výkonem a naopak. Dozvíte se, jak sestavit kondiční program pomocí cviků Spirální stabilizace, a nebo jak předejít některým obtížím, způsobených sportem. Vytvoříte si náročný cvičební program s bohatými koordinačními prvky, zlepšíte si propriocepci a upevníte svalový korzet. Ukážeme vám krásné klinické příklady z praxe s vysvětlením postupu při korekci a léčbě. Ukážeme si koordinovaný běh, řekneme si o rizicích sportů a zdůrazníme potřebu lidského těla se na výkon připravit a také regenerovat po zátěži. Opět se ponoříme do oblasti svalových řetězců. Naučíme se, jak dělat rehabilitaci zábavnější.
P1
Kurz pro pacienty se skoliózou - úvod
Kurz je určen pro pacienty se skoliózou. Během úvodního kurzu se naučíte základní sestavu cviků se všemi potřebnými detaily. Kurz je prakticky zaměřen a trvá 3 hodiny. Cílem kurzu je osvojení sestavy cviků pro dlouhodobou domácí péči. Na cvičení potřebujete čisté ponožky a vhodné oblečení na cvičení.
P2
Kurz pro pacienty se skoliózou - pokračování
Kurz je určen pro pacienty se skoliózou, kteří se na úvodním kurzu anebo v individuálních lekcích učili základní cviky a chtějí si osvojit další sestavu. Během kurzu si zopakujete základní cviky a navážete na ně pokročilejší prvky. Můžete se také zdokonalit v provedení cviků, které již sami doma cvičíte. Kurz je prakticky zaměřen a trvá 3 hodiny. Cílem kurzu je osvojení širší sestavy cviků pro dlouhodobou domácí péči. Na cvičení potřebujete čisté ponožky a vhodné oblečení na cvičení.
P3
Kurz pro pacienty s výhřezem disku - úvod
Kurz je určen pro pacienty s výhřezem disku. Během úvodního kurzu se naučíte základní sestavu cviků se všemi potřebnými detaily. Kurz je prakticky zaměřen a trvá 3 hodiny. Cílem kurzu je osvojení sestavy cviků pro dlouhodobou domácí péči. Na cvičení potřebujete čisté ponožky a vhodné oblečení na cvičení.
P4
Kurz pro pacienty s výhřezem disku – mírně pokročilí
Kurz je určen pro pacienty s výhřezem disku. Během úvodního kurzu se naučíte základní sestavu cviků se všemi potřebnými detaily. Kurz je prakticky zaměřen a trvá 2 hodiny. Cílem kurzu je osvojení sestavy cviků pro dlouhodobou domácí péči. Na cvičení potřebujete čisté ponožky a vhodné oblečení na cvičení.
P5
Kurz pro pacienty s výhřezem disku - pokračování
Kurz je určen pro pacienty s výhřezem disku, kteří se na úvodním kurzu anebo v individuálních lekcích učili základní cviky a chtějí si osvojit další sestavu. Během kurzu si zopakujete základní cviky a navážete na ně pokročilejší prvky. Můžete se také zdokonalit v provedení cviků, které již sami doma cvičíte. Kurz je prakticky zaměřen a trvá 3 hodiny. Cílem kurzu je osvojení širší sestavy cviků pro dlouhodobou domácí péči. Na cvičení potřebujete čisté ponožky a vhodné oblečení na cvičení.
P6
Kurz pro terapeuty a pacienty se skoliózou 32 hod.
Kurz je určen pro terapeuty a zároveň pro pacienty se skoliózou. Jako terapeut si můžete prakticky vyzkoušet cvičení s pacientem a procvičit provádění asistence a korekcí pacientů se skoliózou. Jako pacient můžete díky přítomnosti terapeutů intenzivně zdokonalit provádění cviků a korekcí. Během kurzu se naučíte základní sestavu cviků se všemi potřebnými detaily a navážete na ně pokročilejší prvky. Můžete se také zdokonalit v provedení cviků, které již sami doma cvičíte. Kurz je prakticky zaměřen, trvá 4 dny a obsahuje 32 výukových hodin. Cílem kurzu pro pacienty je osvojení širší sestavy cviků pro dlouhodobou domácí péči. Pro terapeuty je cílem prohloubení znalostí jednotlivých cviků určených pro skoliózu a praktické procvičení provádění korekcí cvičence se skoliózou. Na cvičení potřebujete čisté ponožky a vhodné oblečení na cvičení.
P7
Kurz pro děti s vadným držením těla nebo skoliózou
Kurz je určen dětským pacientům se skoliózou nebo s vadným držením těla, které jsou v naší ambulantní péči. Děti jsou vedeny zkušenou terapeutkou, která je koriguje a učí precizní provedení cviků. Cílem je zdokonalení se v technice a vytvoření intenzivního léčebného programu. Je možná účast rodiče, který opravuje své dítě při cvičení. Kurz trvá 2 hodiny. Sebou jsou potřeba čisté ponožky a vhodné oblečení na cvičení ve kterém si dítě dobře uvidí záda a kontury těla (sportovní podprsenka, upnuté tílko, legíny..).
P8
Kurz pro pacienty - úvod
Kurz je určen pro pacienty se skoliózou, výhřezem disku nebo bolestmi zad. Během úvodního kurzu se naučíte základní sestavu cviků se všemi potřebnými detaily. Kurz je prakticky zaměřen a trvá 4 hodiny. Cílem kurzu je osvojení sestavy cviků pro dlouhodobou domácí péči. Na cvičení potřebujete čisté ponožky a vhodné oblečení na cvičení.
P9
Kurz pro pacienty - pokračování
Kurz je určen pro pacienty se skoliózou, výhřezem disku nebo bolestmi zad, kteří se na úvodním kurzu anebo v individuálních lekcích učili základní cviky a chtějí si osvojit další sestavu. Během kurzu si zopakujete základní cviky a navážete na ně pokročilejší prvky. Můžete se také zdokonalit v provedení cviků, které již sami doma cvičíte. Kurz je prakticky zaměřen a trvá 4 hodiny. Cílem kurzu je osvojení širší sestavy cviků pro dlouhodobou domácí péči. Na cvičení potřebujete čisté ponožky a vhodné oblečení na cvičení.
P10
Kurz pro děti se skoliózou
Kurz je určen dětským pacientům se skoliózou nebo s vadným držením těla, které jsou v naší ambulantní péči. Děti jsou vedeny zkušenou terapeutkou, která je koriguje a učí precizní provedení cviků. Cílem je zdokonalení se v technice a vytvoření intenzivního léčebného programu. Je možná účast rodiče, který opravuje své dítě při cvičení. Kurz trvá 3 hodiny. Sebou jsou potřeba čisté ponožky a vhodné oblečení na cvičení ve kterém si dítě dobře uvidí záda a kontury těla (sportovní podprsenka, upnuté tílko, legíny..).