header

Ceny kurzů

C - 6

Ceny kurzů v Rehabilitačním a vzdělávacím centrum Smíšek

 

1.5.2019 proběhla změna cen kurzů v centru Smíšek. 

jeden den SPS kurzu 1800Kč

čtyři dny SPS kurzu 6000Kč

Klienti, kteří již mají objednaný termín po uvedeném datu zůstává původní smluvená cena viz níže.

Ceny kurzů vedené MUDr. Smíškem zůstávají nezměněny.

 

 

Cena kurzu pro jednotlivce je 1800 Kč za 1 den (8 vyučovacích hodin) ve vypsaných uvedených termínech.

Cena kurzu je 6000 Kč při platbě všech 4 dnů najednou, nejpozději v první den konání prvního zvoleného kurzu (např. 1 A+B+C+D, 2 A+B, 3 A+B, 4 A+B, 5 A+B, 6 A+B, 7 A+B)

Již objednané a zaplacené termíny není možné měnit a ani požadovat vrácení peněz.

Cena kurzu pro skupinu mimo níže uvedené termíny je 15 000 Kč + DPH za 1 den (8 vyučovacích hodin).

 

Cena kurzu vedeného MUDr. Richardem Smíškem:

1 den 2 500 Kč, 2 dny 4 000 Kč, 4 dny 6 000 Kč. Tyto ceny platí pro absolventy kurzů číslo 1, 2, 3.

Jestliže účastník nemá absolvované kurzy 1, 2, 3 je cena kurzu za 4 dny 10 000 Kč.

 

 

Ceny kurzů v České republice na Vašem pracovišti

MUDr. Richard Smíšek:

1 den ... 80 000 Kč

2 dny ... 80 000 Kč

4 dny ... 100 000 Kč

 

MUDr. Kateřina Smíšková, MUDr. Zuzana Smíšková:

1 den ... 60 000 Kč

2 dny ... 60 000 Kč

4 dny ... 80 000 Kč

 

fyzioterapeut delegovaný centrem Smíšek:

1 den ... 20 000 Kč

2 dny ... 36 000 Kč

4 dny ... 60 000 Kč

 

 

Možnost financování kurzů pro jednotlivce i pro firmy:

Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pro tyto účely:

- Rekvalifikace

- Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

1. Rekvalifikační kurz 150 výukových hodin - Úřad práce

2. Kvalifikační kurz 150 výukových hodin - osobní úhrada

3. Zvýšení kvalifikace 10 x 4 denní kurz řešíte přes Váš Úřad práce - název projektu je POVEZ II.

https://povez.uradprace.cz/

Pro nemocnice, rehabilitace, lázně atd. - Žádost o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámi projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců"

Pro jednotlivce - Vzdělávací aktivita zaměstnanců v rámi národního individuálního projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" (OPZ).

4. Kvalifikace pedagogů - financování cestou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

5. Prevence - bonus zdravotních pojišťoven. Podnikové benefity pro prevenci a bezpečnost práce

6. Vždy je možná osobní úhrada bez využití výše uvedených zdrojů

 

Zašleme Vám ceníky, akreditaci, termíny kurzů a vyplněný formulář C - cena za naší strany pro Vás bude 500 Kč.

Další formuláře si musíte vyplnit sami, nebo Vám to pomůžeme vyplnit, ale bude to zpoplatněné.