Použití

Spirální stabilizace

Cvičení Spirální stabilizace pomáhá při bolestech zad, skolióze, výhřezu disku, nebo po operacích páteře. Je vhodné pro všechny věkové skupiny, děti od pěti let a také v těhotenství. Je to ale zároveň i prevence vzniku vadného držení těla a svalových disbalancích. Spirální stabilizaci využívají i vrcholoví sportovci, kterým cvičení pomáhá zlepšit jejich sportovní výkon, rychleji regenerovat po zátěži, a především dosáhnout sportovních úspěchů bez poškození zdraví

Bolesti zad
Skolióza
Výhřez disku
Kondiční trénink sportovců
Problémy po operaci páteře
O metodě

Skolióza

Přejít na účinky

Léčba skoliózy

Skolióza je onemocnění páteře, které se vyznačuje charakteristickým zakřivením páteře. Pokud zakřivení dosáhne 20°dle Cobba, je pacientovi indikován korzet. Pokud zakřivení dosáhne 40°dle Cobba, je pacient indikován k operačnímu řešení.

Konzervativním rehabilitačním postupem lze pacienty s touto diagnózou velice úspěšně léčit. Při včasném záchytu lze díky pravidelnému cvičení metody Spirální stabilizace zmenšit skoliotickou křivku a vyhnout se tak operaci páteře i u křivek nad 40 stupňů dle Cobba. Vyžaduje to ale zkušeného fyzioterapeuta a pravidelné cvičení několikrát denně.

 • Zlepšení skoliotické křivky
 • Zvýšení hybnosti zad
 • Posílení středu těla
 • Přispívá k normalizaci růstu kostí u dětí
 • Významně snižuje bolestivost
 • Snížení dopadů skoliózy na tělo

Diagnóza skoliózy - Adamsův test

K určení skoliózy u dětí, nebo i u dospělých, slouží Adamsův test. Je to jednoduchý test, který si můžete udělat doma. Při tomto testu sledujeme záda dítěte v předklonu a všímáme si všech nerovností. Můžeme tak v domácím prostředí snadno zjistit, jestli má naše dítě skoliózu nebo skoliotické držení těla. Stoupneme si za dítě tak, abychom se kolmo dívali na jeho záda. Dítě stojí s nohami na šířku pánve a má uvolněné paže. Mělo by mít také holá záda, abychom zakřivení páteře dobře viděli. Nyní začne dítě pomalu sklánět dolů hlavu, hrudník a pak se obratel po obratli ohýbá v celých zádech až do hlubokého předklonu.

My mezitím sledujeme reliéfy zad. Pozorujeme všechny odchylky, které jsou na zádech nerovnoměrné. Může to být například rozdíl mezi levou a pravou polovinou zad, jakákoliv odchylka páteře do strany, či přímo rotace. Zkontrolujeme také, jestli není pas na jedné straně víc vykrojený, než na druhé. Největší rozdíl mezi pravou a levou polovinou zad vidíme většinou v úplném předklonu. I po cestě nahoru si překontrolujeme, jestli není na trupu nějaké vychýlení či nerovnoměrnost. Indikátorem skoliózy u dětí může být také výrazně plochá noha či nesouměrnost kotníků.

Výsledky

Pro co nejlepší výsledky v léčbě skoliózy pomocí metody Spirální stabilizace je potřeba nejen pravidelné cvičení a provádění manuálních technik, ale také spolupráce pacienta s fyzioterapeutem. Součástí průběhu rehabilitace je pravidelná fotodokumentace, díky které lze zaznamenávat konkrétní fyziologické změny a umožnit tak fyzioterapeutovi včas reagovat na zjištěné informace.

Případová studie 1

Dítě se skoliózou, 8 let

Aničce byla ve 4,5 letech diagnostikována idiopatická skolióza a z toho důvodu se její rodiče rozhodli navštívit naše centrum. Bohužel v té době byla již křivka v hrudní páteři přes 40° dle Cobba a v bedrech zakřivení 39° dle Cobba, což znamenalo operaci páteře. Do termínu operace zbývalo půl roku, což byl čas na to, abychom intenzivní rehabilitací stav páteře Aničky buď zvrátili, nebo pacientku připravili na operaci.

Již od počátku rehabilitace byl velmi důležitý faktor spolupráce rodičů Aničky, kteří s ní pravidelně cvičili doma a docházeli na rehabilitace na manuální techniky. První fotografie zachycují páteř Aničky na začátku ve věku 4 a půl roku. Již po půl roce intenzivního cvičení a manuálních technik můžeme pozorovat zlepšení. Poslední fotografie jsou z věku 8 let a křivka je stále hezčí. K nápravě pomohl také korzet nošený na noc.

Anička se tak díky rehabilitaci metodu Spirální stabilizace vyhnula operaci páteře a skoliotická křivka se jí viditelně spravila. První rok cvičila Anička s rodiči doma 3x denně po dobu 10-15 minut. Dnes potřebuje dopomoc rodičů pouze tehdy, když se přidává nový korekční pokyn ke cvičební sestavě, jakmile se korekci naučí sama, dopomoc nepotřebuje.

Do budoucna jsou důležité pravidelné kontroly u fyzioterapeuta, je nutné pohlídat si období puberty, kdy je pro skoliotické zakřivení typické, že se vlivem hormonů chce opět pokazit. Aktivní přístup rodiny je také nezbytný do ukončení růstu dítěte.

Skoliotickou křivku je možné zmenšit či úplně odstranit cvičením, manuálními technikami a korekcemi. Cvičit je však nutné už napořád a pravidelně několikrát denně. Je tedy na každém z nás, jak se svým zdravím naložíme.

Výhřez disku

Přejít na účinky

Léčba výhřezu disku

K výhřezu disku dochází v důsledku opotřebení meziobratlových destiček, a to například dlouhodobým sezením či stáním. Nejčastější typ výhřezu je výhřez ploténky v krční a bederní páteři. Často jsou tyto bolesti doprovázené mravenčením čí brněním, poruchou hybnosti a citlivosti, v nejhorším případě hrozí i trvalé poškození nervů.

Cvičením Spirální stabilizace lze vstřebat výhřez během 3 až 12 měsíců. Na začátku léčby výhřezu ploténky je vhodné spolupracovat s terapeutem, který masáží uvolní napjaté svaly podél páteře a páteř protáhne. Poté ihned navazujeme cvičením. Při pravidelném cvičení Spirální stabilizace se můžeme zbavit bolesti velmi brzy. Dále je však nutné vybudovat si během tří měsíců svalový korzet, který bude tělo stabilizovat, neustále regenerovat a zabrání recidivě. Cvičení je dobré doplnit také o optimálně koordinovanou a stabilizovanou chůzi minimálně dva kilometry denně.

 • Kompletní zhojení výhřezu je reálné
 • Vstřebání výhřezu za 3-12 měsíců
 • Vybudování svalového korzetu
 • Rozložení zátěže páteře
 • Významně snižuje bolestivost
 • Zvýšení pohyblivosti

Výsledky

Při léčbě výhřezu disku pomocí metody Spirální stabilizace je žádoucí, aby pacient plně spolupracoval s fyzioterapeutem, pravidelně cvičil a podstupoval manuální techniky. Součástí průběhu rehabilitace je pravidelná fotodokumentace, díky které lze zaznamenávat konkrétní fyziologické změny na oblasti výhřezu disku a umožnit tak fyzioterapeutovi aktivně vstupovat do léčebného procesu.

Případová studie 2

Pacientka s bolestmi beder, 34 let

Paní Petře začaly bolesti beder vystřelující do levé hýždě a kyčle během jejího prvního těhotenství. Byla vyšetřena na jiném pracovišti magnetickou rezonancí a bylo zjištěno poškození dvou meziobratlových plotének, L4/L5 a L5/S1. Pacientka tehdy podstoupila operaci poškozené ploténky L5/S1, kde byl výhřez odstraněn. Ploténku L4/5 jí ale neoperovali a pacientka měla po operaci potíže i nadále.

Pro nepřestávající bolesti především beder tak navštívila naše centrum, kde byla vyšetřena po stránce pohybového aparátu a byl znovu vyhodnocen její zdravotní stav. Po operaci ploténky se bolesti beder akutně zhoršily a bolest jí vystřelovala do levé hýždě a levé kyčle. Po operaci měla i nadále trvající necitlivost v levém chodidle. Při spánku se budila bolestmi při otáčení se v posteli a bolesti byly také při chůzi. Zahájila tedy svou terapii intenzivním cvičebním programem v kombinaci s manuálními technikami a začala se učit cvičit metodu Spirální stabilizace.

Jelikož byla paní Petra z daleka, zvolila léčbu na etapy formou pobytu. Každý léčebný pobyt trval týden a absolvovala ho celkem 3x. Poprvé v březnu, dále v červnu a naposledy v říjnu. Její potíže postupně ustoupily a po 1 roce terapie byla zcela bez bolestí, mohla se opět dobře vyspat a chůze už jí nebolela. Byla provedena kontrolní magnetická rezonance a bylo na ní potvrzeno zhojení disku L4/5 a vstřebání výhřezu této ploténky.

Před rokem si ještě neuměla představit další těhotenství, ale nyní už se cítí opět v kondici a obtíží ze zatížené páteře v těhotenství a po něm už strach nemá. Ví totiž, jak o zdravou páteř pečovat každý den. Po roce cvičení nám napsala, že znovu otěhotněla a po dalším čase poslala fotografii malého miminka.

Bolesti zad

Přejít na účinky

Léčba bolesti zad

Bolesti zad trápí více jak 90 % populace, a to nejen dospělých, ale bohužel i dětí. Sedavý způsob života, nedostatek pohybu, obezita a další faktory přispívají ke vzniku svalových disbalancí. Vadné držení těla tak může snadno přejít ve skoliózu, což bychom rozhodně neměli podceňovat.

Při pravidelném cvičení Spirální stabilizace se můžeme zbavit bolesti velmi brzy, je však nutné cvičit pravidelně a minimálně 2x denně. V ideálním případě bychom ale měli Spirální stabilizaci cvičit preventivně a zařadit si cvičení a zdravou chůzi jako běžnou denní rutinu.

 • Významně snižuje bolestivost
 • Zlepšuje psychickou a fyzickou kondici
 • Zlepšuje imunitu organismu
 • Lepší okysličení srdce a plic
 • Protažení svalů celého těla
 • Stimulace akupresurních bodů

Výsledky

Pravidelné skupinové lekce se konají v našem Rehacentru Smíšek. Na cvičení si s sebou vezměte pohodlné oblečení, cvičí se bez bot na boso, případně jen v ponožkách. Vstupné je buď jednorázové 200 Kč / lekci, nebo můžete využít zvýhodněnou permanentku na 10 vstupů za 1500 Kč. Na jednotlivé lekce se prosím přihlašujte telefonicky.

Kondiční trénink sportovců

Přejít na účinky

Zvýšení výkonnosti sportovců

Metodu Spirální stabilizace využívá řada vrcholových sportovců jako kondiční trénink, s cílem dosáhnout lepších výsledků a předejít přetížení. Cvičením se svaly posilují, ale zároveň protahují, podstatně se prodlouží krok a zrychlí běh.

 • Posílení a protažení svalů
 • Zlepšení sportovního výkonu
 • Rychlejší regenerace svalů
 • Zrychlení běhu
 • Prevence poškození zdraví vrcholovým sportem
 • Rozšíření pohybového rozsahu sportovců

Kvalitní kondiční trénink je nejen prevencí poškození pohybového aparátu, ale také pomáhá zlepšit jejich sportovní výkon, rychleji regenerovat po zátěži, a především dosáhnout sportovních úspěchů bez poškození zdraví.

Metodu Spirální stabilizace lze využít ke zvýšení výkonnosti a snížení zdarvotních rizik ve všech sportech. Obzvlášť tam, kde je klíčem k výkonu maximalizace využití svalových řetězců. S úspěchem je metoda používána ve fotbale, hokeji, volejbalu, tenisu, atletických sportech a také fitness a kulturistice.

Atletické sporty
Fotbal
Hokej
Volejbal
Tenis
Fitness

Výsledky

Pravidelné skupinové lekce se konají v našem Rehacentru Smíšek. Na cvičení si s sebou vezměte pohodlné oblečení, cvičí se bez bot na boso, případně jen v ponožkách. Vstupné je buď jednorázové 200 Kč / lekci, nebo můžete využít zvýhodněnou permanentku na 10 vstupů za 1500 Kč. Na jednotlivé lekce se prosím přihlašujte telefonicky.

Případová studie 3

Vrcholový sportovec, kulturistika

František Hofman je mistrem Evropy naturální kulturistiky 2012 a 2015, mistr Světa naturální kulturistiky 2013 a 2016 a absolutní vítěz mistrovství ČR naturální kulturistiky 2015. S metodou Spirální stabilizace se seznámil díky své přítelkyni, která měla zdravotní potíže se zády. Poté sám absolvoval kurz, na kterém pochopil základní principy metody a ty uplatnil při posilování. Cvičení mu pomáhá uvolňovat posilované svaly a naučit se posilovací cviky provádět správně a především bezpečně.

Cvičení Spirální stabilizace umožňuje procvičení velkého množství svalů najednou, to můžeme nazvat jako svalovou spolupráci - svaly se při pohybu řetězí do tzv. svalových řetězců, díky čemuž dochází k posílení středu těla - svalového korzetu. Zvýší se tak síla jednotlivých svalů a tělo se naučí vytvořit si optimálně funkční pohybové vzorce. Pro zdravou páteř je nesmírně důležité, abychom se při cvičení vyvarovali těch cviků, které páteř stlačují. Proto dáváme důraz na protažení páteře směrem vzhůru. Jen tak může tělo správně regenerovat.

Jak František sám říká, z velké části mu právě metoda Spirální stabilizace pomohla k vítězství. I když sportoval vrcholově, nemá dnes díky správnému uvolňování svalů a kompenzačnímu cvičení poškozenou páteř. U vrcholových sportovců můžeme po nějaké době vidět na RTG snímku pokročilé degenerativní změny páteře, které jsou časté zvláště ve fitness. Na RTG snímku Františka však nejsou žádné viditelné změny.

Nejen v kulturistice, ale ve všech sportech bychom tedy neměli zapomínat především na naše zdraví. Jedna věc je nabrat objem, posílit svaly, zrychlit běh či zlepšit sportovní výkon, druhá věc je umožnit páteři a kloubům regenerovat a předcházet vzniku svalových disbalancí. A to přesně metoda Spirální stabilizace umí.